Om Veto

veto_logo.gif

21865-Heimen007-768x960Denne sidens forfatter er medlem i Venstre. «Det kan forklare mangt…» – er en helt legitim tanke om du ikke er enig med meg. Jeg har skrevet en blogg på engelsk om ledelse, motivasjon og tilhørende temaer siden 2007. (NeverMindTheManager.com) – Men innimellom har jeg lyst til å si noe om lokale forhold også. Jeg er jo glad i å argumentere og diskutere. Resultatet er veto.no – opplagt en litt politisk farget blogg – hvor innholdet står for min egen regning.

Det går an for meg å bytte mening, om jeg blir overbevist, men da må du ta deg bryet med å vise til noen kilder.

Hvorfor valgte jeg Venstre?

Jeg har vært medlem i Kristiansand Venste og Agder Venstre, nå er jeg for tiden en litt for passiv medlem i Molde Venstre – Det kan imidlertid endre seg på litt sikt..

Jeg har ikke alltid vært i Venstre. Jeg vokste opp i en FrP-familie og har selv vært vara til FrP-bystyregruppen i FrP Tønsberg – da må vi tilbake til ca forrige århundre. Carl Ivar Hagen var en helt i min familie under min oppvekst. Han er en svært dyktig politiker som jeg har blitt veldig uenig med etterhvert som jeg har vokst til. Jeg skjønte i løpet av Tønsberg-perioden at jeg er ikke et produkt av mitt miljø og fant ut at jeg må ut å finne ut hvor jeg hører hjemme.

Resultatet ble omtrent et år med lesing, ikke av partiprogrammer, men om ismer. Om sosialisme, liberalisme, kapitalisme, kommunisme og alle «ismer» jeg kunne komme over. Alle partier har ønsker om lavere kriminalitet, bedre skoler, bedre miljø m.m. Men det er forskjell på en god skole i et kommunistisk samfunn og en god skole i et liberalt samfunn. Til slutt endte jeg på «Sosialliberalismen» – Der er staten et middel for individenes frihet. Det er dine og mine rettigheter som står sentralt og det er statens oppgave å beskytte disse. Min frihet slutter når det går ut over din frihet. Jeg liker den tanken, at staten er her for oss, og ikke vi for staten. Det er en stor forskjell i det. I et sosialliberalt samfunn står du fritt til å leve et liv slik du ønsker å leve det. For at staten skal være et godt verktøy må vi også bidra med vårt – vi må være verdiskapende og bidra til at staten evner å ta vare på oss. Så vi skal ikke være helt anarkister – vi ser verdien av en god stat, men altså et viktig prinsipp at staten skal beskytte sine borgere, og ikke overvåke og mistenke. Vi vil ha litt av begge deler, frihet som enkeltindividet, men et sterkt fellesskap.

I Norge er det primært bare Venstre som er et sosialliberalt parti. Nå er det slik at Venstre av og til glemmer seg i engasjementet sitt og fører politikk som ikke er helt sosialliberal. Det er ok, Venstrefolk har takhøyde, de innrømmer feil, de skifter mening og det er forvirrende for mange – men utrolig bra for oss som liker å diskutere, som liker å skifte mening – ikke etter vindene, men etter gode debatter hvor flinkere mennesker viser oss en bedre vei.

Man finner gode saker i alle partier, men samfunnsformen de ønsker er ofte svært forskjellig – derfor er det ikke enkeltsakene som fikk meg til Venstre, men samfunnet de og jeg drømmer om.

Jeg er helt klart for EU.
– EU bidrar til å styrke det europeiske handelsmarkedet ved styrke de svakeste økonomiene. Å få et rikere EU er en fantastisk måte å skape et større marked for bedrifter i rikere land. Skal vi klare å produsere noe lokalt og eksportere bør de som kjøper være i stand til å betale for varene.

Jeg er for en styrt innvandringspolitikk, men tolererer ikke at innvandrere får skylden for elendigheten du opplever.
– Vi er i stand til å ta imot 20-30.000 mennesker i året minst.
– Det må være lav terskel for å komme i arbeid, og tilrettelegging av at ressurssterke mennesker skal få bidra tidlig.
– Det er klare krav til å kunne språket vårt.

U-hjelp er viktig, men ikke i rene donasjoner. Jeg har mer tro på støtte til selvstendighet. Jeg liker initiativ som skaper grundere rundt om i verden og som bidrar til økt utdanning.

Jeg vil ha borgerlønn og flat skatt. Da det vil fjerne byrden av å være «sosialklient» eller «vanskeligstilt» – man får en viss sum og skatter mer av det som er over. På den måten trenger man ikke søke om midler eller arbeidsledighetspenger – sikkerhetsnettet er der uten papirarbeid og saksbehandlere.

Jeg er for et sterkt forsvar fordi Norge trenger å kunne forsvare seg og sine borgere. Enkelt og greit. Jeg er tilhenger av NATO og mener vi må bidra når vi kan.

Jeg er helt for et klart skille mellom stat og religion. Religion er helt personlig og må finansieres av den troende selv. Ingen statsstøtte til religioner og ingen statsreligion. Hva du velger å tro på er opp til deg, men i det øyeblikket du vil tre din religion ned over andre, så går man over en grense slik jeg ser det.

Jeg mener at vi skal ikke forby alt vi ikke liker. Hvordan mennesker velger å leve sammen er opp til dem. Jeg er også sterkt imot å forby tøystykker som hijab. Men er tilbøyelig å være enig i at tildekning av ansikt i det offentlige rom er problematisk. På den måten er det forbudt med finlandshette og andre ting som dekker ansiktet. Herunder også maskoter og kostymer om det ikke er karneval. Det er bedre med en lov som er lik for alle «ikke dekke til ansiktet» enn en som skiller enkelte religioner som liker tøy over alt.

Jeg er i prinsippet motstander av kongehus, men har sansen for vårt eget, men skulle jeg valgt ville jeg stemt for president uten å blunke. Jeg liker ikke tanken på at noen skal arves inn i et liv fastlåst i rammer, det strider med individets frihet.

Vi må støtte nyskaping og grundere – Det er utrolig mange som har mistet jobben i Norge i det siste, men arbeidsledigheten har ikke steget tilsvarende. Det betyr at det skjer nyskaping. Olje er ikke vår fremtid, og vi må styrke vår forskning på alternative energier. Noe som bringer meg over til min kampsak nr 1.

Utdanning er det viktigste vi kan tilby – vi bør satse mer på sterkere høyere utdanning, få til undervisning for alle i den videregående skolen, akseptere at mennesker lærer på forskjellige måter og tilrettelegge slik at ingen faller utenfor.

Jeg er motstander av bomveger – Det begrenser friheten til enkeltindivider og kan hindre mennesker å bosette seg der man ønsker. Jeg tror på andre måter å finansiere veger, som igjennom den allerede kjente vegavgiften. Å bruke bomveier i Norge som miljøtiltak er en misforståelse fordi…

Jeg er helt for en grønn økonomi – men jeg er fargeblind, så den er sikkert ikke slik som mange andre tror… Det skal være lønnsomt å være miljøvennlig, det skal ikke straffe seg å leve som nå. Derfor er jeg mot bomvei, fordi det straffer, men for å finansiere miljøvennlige løsninger, støtte returordninger, finansiere forskning på mer miljøvennlige stoffer og metoder. Det skal bli billigere å ta tog, fremfor dyrere å fly (Her er mener jeg personlig at Venstre ikke har vært tro mot sin ideologi). Det skal være lettere å ta buss enn å kjøre bil. Det skal ikke bli dyrere å bruke bilen vi allerede har, men det skal friste å ta offentlig transport. Jeg er svært for kortreist mat og tror landbruket må kunne slippe lettere til med egne gårdsutsalg.

Eldre mennesker er vise mennesker – Jeg er for at eldre mennesker skal få leve livet slik de ønsker. Om de vil ha en dram eller vil dra på fisketur så må man legge tilrette for det. Jeg synes også mange eldre kan bidra som historiefortellere i skoleverket, dele sin livserfaring og være en aktiv del av samfunnet om de kan og vil.

Jeg er også for levende bysentrum – Jeg har et liberalt syn på alkoholpolitikken, cafeer og serveringssteder er en del av et bybilde og ingenting gjør meg mer trist enn å se en cafe holde stengt på en søndag. Jeg er også for søndagsåpne butikker og synes at brustadbua er en vits. Vi får søndagsåpne butikker, men med dårligere og mer usunt utvalg. Mennesker har forskjellig livsrytme og om en kjøpmann mener at det er god butikk å ha åpent på søndag, så må de få lov til det. Og har man åpen butikk har man lov å selge varer som lovlig omsettes over disk. At vi i Norge må stenge ølsalg før butikken er stengt er meningsløst overformynderi. Jeg er for et aktivt kreativt miljø og glad for at kunstnere og artister bruker bybildet som sin scene. Det er alt for få parker som er tilrettelagt for barn.

Narkotika derimot er en vanskelig debatt, den er betent og full av følelser. Helt ærlig så er jeg svært usikker på om noen narkotiske stoffer skal være lov. Jeg er derimot helt sikker på at en narkomane ikke er kriminelle, men trenger behandling. Å bøtelegge eller arrestere narkomane for å bruke er bortkastet ressursbruk. Så jeg mener at bruk av narkotika ikke bør straffes. Salg derimot og rekruttering til bruk er jeg mer skeptisk til. Det er en vanskelig debatt og jeg har ikke blitt overbevist den ene eller andre veien så langt. Men jeg er helt sikker på at en avhengighet ikke bør være ulovlig.

Distriktspolitikk – Det er ikke effektivt å ha mennesker så spredd. Men så handler ikke livet om effektivitet. Så det argumentet kjøper jeg ikke. Jeg er selv vokst opp på landsbygda og ser hvor viktig lokalsamfunnet er for generasjonene som vokser opp. Jeg er veldig skeptisk til å legge ned skoler i bygder, da det ofte er limet i lokalsamfunnet. Samtidig utvikler samfunnet seg, både med transport, veier og teknologi som gjør at undervisningssenter kan være litt lenger unna i teorien. Jeg tror heller på å samle sterke fagkrefter som kan dekke et større område. Som voksen er det mange som må reise litt i jobben, å måtte pendle litt for å møte en klasse er mer effektivt enn om en klasse må pendle for å møte en foreleser eller lærer. Jeg tror moderne teknologi kan gjøre lærere mer mobile og kunne undervise på flere skoler. Å legge ned en skole kan ofte være et dødsstøt for bygda. Og bygder trenger folk som ønsker å skape noe der de vokste opp. Sentraliserte ungdommer vokser ikke opp med et ønske om å ivareta bygda? Ok, det er kanskje et litt vagt argument… Bonden er en av våre mest kreative bidragsytere. Bondegården er en arena for svært mye modernisering og optimalisering. Kortreist mat og enklere for bonden å skape alternative leveveier vil være svært viktig for en allerede kreativ bransje! Jeg har tro på å sette bonden fri til å tenke selv.

Jeg synes politiet i Norge gjør mye bra. Kriminaliteten har ikke vært så lav som nå, de siste 20 årene. Antall anmeldelser er lavere enn på lenge og i levekårsundersøkelsen så er det stadig færre som sier at de er utsatt for kriminelle handlinger. Likevel har andelen som fengsles økt, noe som viser at påtalemyndighetene gjør en bedre jobb. Samtidig har vi verdens beste fengsel, og tilbakefallsprosenten er lavest i verden. Fortsett som nå, men nei, dere får ikke avlytte oss fritt, datalagringsdirektivet er et feilgrep av dimensjoner som mange helt har ignorert.

Likestilling – Jeg liker ikke kvotering og vi bør unngå kvotering i det aller lengste, uansett hvilken vei det kvoteres. Jeg har stor tro på like muligheter og at de beste skal få vinne, om de beste er kjønnsmessig overtallig så må det være greit, så lenge alle har fått være med på like vilkår. Vi bør anerkjenne at ingen mennesker er like, vi har alle ulike valg og ønsker for våre liv. Det er ikke et overtramp mot likestillingen om noen velger å gå en annen vei. Det er ikke et overtramp mot likestillingen om man fjerner kvotering. Det handler mer om like muligheter og at man ikke skal diskrimineres. Men er du ikke god nok, så er du ikke god nok uavhengig av kjønnsidentifisering. Denne kampen har ikke kommet like langt i utlandet og det er der kvinners kamp virkelig står. I Norge mine damer og herrer har dere allerede fått med dere de aller fleste menn og kvinner på at vi er likeverdige. Det er jeg glad for.

La 16-åringer stemme – De er ikke modne nok til å stemme hører jeg. I så fall burde de ikke kunne få barn? Eller være i fengsel? Det er mye som skjer politisk i livet til en 16-åring, de har like stor rett til å bli hørt som alle andre. Man kan stemme som voksen og inkompetent, du vet jo selv at alle som ikke er enige med deg er inkompetente, hva har noen 16-åringer å si fra eller til? De berøres av det vi voksne ansvarlige stemmer uten en sjanse til å påvirke. Jeg synes ikke det virker rettferdig. Jeg har troen på de unge, de er betydelig mer opplyste i dag enn når jeg selv var på samme alder – i vår teknologiske steinalder…

Kommunesammenslåingen er en vits – Ingenting har drept mitt engasjement mer enn kommunesammenslåingen. Vi prøver å slå sammen kommuner så lager vi individuelle folkeavstemminger hvor en stor andel stemmer på: «Vi vil stå alene» (Det er ikke det kommuneSAMMENSLÅING handler om) – Det burde ikke engang være et alternativ. Så sier B at de vil slå seg sammen med C, men C vil være alene, mens A vil slå seg sammen med B, men blir ignorert av dem. Det er jo bare kaos. Politikere er valgt til å bestemme, da må de tørre å bestemme uten å bruke folket som en unnskyldning. Det enkleste hadde vært å avskaffe fylkeskommunen og løfte kommunen opp til fylkesnivået. Dagens moderne teknologi gjør dette mulig, og fremtidens teknologi gjør at vi kommer til å angre på at vi ikke gjorde det.

Barns rettigheter står mitt hjerte nært. Jeg drev i mange år nettsiden bokstavbarna.no som i dag er lagt ned. Vi var på det meste 5-sifret antall medlemmer. Barn med diagnoser har i mange år møtt et svært tungt byråkrati, og ikke minst de pårørende har måtte kjempe harde unødvendige kamper.

Olje er vår viktigste inntektskilde, det er viktig å annerkjenne at vi er en oljenasjon. Det å åpne nye felt må sitte langt inne og være godt begrunnet. Miljøets vern må veie svært tungt. Samtidig bør vi forske på mer miljøvennlige måter å få opp olje på, samtidig som vi også bruker gevinsten nå til å forske på fremtidens alternativer. Jeg er ikke imot oljeboring eller nye felt – Mange i Venstre har sterke meninger om miljøvern og for mange er oljeindustrien en fiende. Jeg synes det bør være litt mer balansert. Samtidig må vi forberede oss på at oljen ikke varer evig.

Jeg har meninger om mangt og mye annet også, og det jeg reflekterer her er og blir mine egne meninger. Om du lurer på noe er det lov å spørre.