Frykt og fryktelig godt valg

Om jeg tolker valgkampen riktig så handler noe av det om økt frykt for innvandrere. SP har blitt strengere i sin retorikk, flere partier har fått en mer streng tone. FRP går i spissen og har det strengeste programmet for innvandring. Jeg har forsøkt å forstå denne frykten og skal komme med noen interessante betraktninger. Så kan du gjøre opp din egen mening etterpå.

Statistisk sentralbyrå har undersøkt holdninger til innvandrere og finner blant annet ut at mennesker som omgås innvandrere er generelt mer positive til innvandrere. Om de i utgangspunktet er mer positive er ikke godt å si, men blant de som ikke omgår innvandrere tror 40 % at innvandrere misbruker sosiale velferdsordninger, mens blant de som omgås innvandrere i hverdagen er den samme prosenten 18 %. Er de som er mer positive til innvandring i større grad i kontakt med innvandrere eller blir man mer positiv av å komme i kontakt med dem?

https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa119/kap6.pdf – Denne publikasjonen er fra 2010 og sier litt om sammenhenger. Blant annet er vi mer positive til innvandrere i økonomiske oppgangstider enn i nedgangstider. Da blir følgende artikkel fra 2014 plutselig interessant: http://forskning.no/innvandring-samfunn/2014/10/tror-innvandrere-truer-okonomien – Her støttes dette fenomenet om at man er mer skeptiske i nedgangstider. Er det nedgangstider nå?

Så er vi redde for innvandrere? I følge Vårt Land så er vi det: http://www.vl.no/nyhet/norge-mer-frykt-for-innvandrere-enn-klimaet-1.375508?paywall=true – I tillegg har politi gått ut i enkeltsaker og påstått at fremmedfrykt er rasjonelt.

Er du redd for innvandrere og at de fører med seg kriminalitet?

Visste du at det er ca 884 000 innvandrere i Norge? Vi er 5,2 millioner mennesker totalt.
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2017-03-02

I 2016 ble det levert inn 336 413 anmeldelser. Vi skal straks hoppe til 1993.

I 1993 ble det levert inn 327 466 anmeldelser blant 4.2 millioner. Det laveste tallet siden den gang er i 2017. Mellom disse årene ligger det jevnt over 400.000 anmeldelser. Vi har nå det laveste tallet i antall anmeldelser på 24 år og mest folk. Kanskje folk slutter å anmelde fordi politiet ikke er mer effektive? Det er feil, domstolene dømmer stadig flere på tross av stabile anmeldelser: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar/2016-02-17 – politiet er mer effektive.

Det er store mørketall sier du? Hva opplever vi selv da spør statistisk sentralbyrå. Jo vi sier selv at vi opplever mindre vold og trusler i henhold til levekårsundersøkelsen: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/vold/hvert-3-aar/2016-03-08 – Det er nå de laveste tallene siden 1987. Levekårsundersøkelsen spør folket, ikke domstolene eller politiet. Dette er et bilde av hva vi selv opplever når vi blir spurt som individer.

Mange tror at innvandrere snylter på staten? Tror du det? Visste du at arbeidsledigheten blant innvandrere er på 7,1 %? Det vil si at 445.000 innvandrere jobber i dag i Norge. Bruker vi snittlønninger for innvandrere som bakgrunn så får vi inn like i underkant av 5 milliarder i året i skatt fra innvandrere. Da er ikke verdiskaping med, kun skatt i første ledd.

I følge NAV går trygdesvindel ned: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Flere+statistikkomrader/Nynorsk/Trygdesvindel+for+50%2C4+millioner+kroner – Dette gjelder 324 personer. Om vi legger ALL skyld på innvandrere utgjør dette 0,036 % av gruppen. Altså tilegner 18 – 40 % av oss en egenskap til innvandrere som MAKS kan være 0,036 % av gruppen. I følge ABSnyheter: https://www.abcnyheter.no/penger/2016/07/21/195230586/vanlige-folk-svindler-nav-mange-vet-de-gjor-noe-ulovlig er det helt «vanlige folk» – hva enn som ligger i det – Noen sier at innvandrere er overrepresentert. La oss anta at de utgjør 75 % (Det finnes ingen gode tall på det) – I så fall er andelen blant innvandrere svimlende 0,027 % – altså svært lite trygdesvindel.

Det finnes mange artikler på nett om svindel i stor stil: Milliarder på milliarder – men som mange understreker er det «beregninger» og ikke faktiske tall.

Jeg liker å sammenligne med 1993. Bensinprisene hadde så vidt begynt å stige, det samme med innvandringen. I 1993 var det 200.000 innvandrere i Norge og altså ca 327 tusen anmeldelser. Siden den gang har antall innvandrere steget til 900.000, over tre ganger så mange. Men antall anmeldelser holder stil. Det er mange som jobber, og få som trygdesvindler. I 2016 var det 10.000 flere anmeldelser enn i rekordåret 1993, i mellomtiden har det kommet 700.000 flere innvandrere – om oppgangen skyldes denne gruppen må vi berømme dem for å være betydelig mer lovlydige enn alle oss i 1993.

Jeg må også vise denne:
https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/flest-med-lang-utdanning-blant-innvandrerne

10 prosent av innvandrere har studert i mer enn 4 år med høyere utdanning, kontra 8 % av oss i den andre boksen. Innvandrere har også en høyere andel med doktorgrad. Kan det være at flere vil være med å drive viktige og verdiskapende oppgaver for samfunnet? Som denne mannen: http://www.nettavisen.no/na24/norges-mest-lnnsomme-innvandrer/2698800.html

Innvandrere stjeler jobbene våre – er du enig med den?

Du kan ikke i samme åndedrag si at innvandrere koster samfunnet penger og i at de stjeler jobber. Har de jobber er de produktive. Arbeidsledigheten i Norge er på 4,5 %, inkludert innvandrere. Det er ca 53 000 ikke-innvandrere som er arbeidsledige, mens ca 32.500 er innvandrere. Så lenge arbeidsledighet blant innvandrere er høyere enn blant oss andre, så stjeles ikke så mange jobber. Flere industrier er avhengige av innvandring for å få rekruttering – blant annet fiskeri og helse. Det vil skapes flere jobber innen helsesektoren i tiden fremover i forhold til hva vi kan tilby av arbeidskraft. Vi trenger mennesker og vi trenger at det skapes arbeidsplasser. I 1993 var arbeidsledigheten høyere totalt enn den er blant innvandrere i dag – altså har vi vært verre stelt med 200.000 innvandre totalt enn med 900.000 i dag. Tenk om arbeidsnæringen skulle stått uten de 450 tusen arbeiderne og at jobbmarkedet hadde skreket etter ny arbeidskraft – med færre enn 100.000 arbeidsledige hadde vi ikke klart å fylle de jobbene som fylles av innvandrere i dag. Det er 53.000 arbeidsledige i «vår boks» og det er 455 tusen innvandrere i jobb – Jeg tror ikke 53000 klarer å erstatte den verdiskapingen. Vi trenger innvandrere og vi trenger flere i fremtiden når eldrebølgen skal betjenes.

Synes du innvandrere koster samfunnet for mange penger?

Når staten tar imot flyktninger så «koster» det jo en del. Det vet alle. De pengene blir jo ikke spist opp – pengene tilføres lokalt næringsliv fordi mennesker trenger klær, møbler, et sted å bo, de trenger mat og de trenger underholdning. Noen sender noe penger hjem, som du og jeg også ville gjort i samme situasjon. Totalt sett betyr overføringen at den lokale økonomien smøres. Penger som staten bruker for å integrere skaper arbeidsplasser, skatteinntekter, omsetning og forbruk – alt det er bra for økonomien. En stor andel kommer seg i jobb, og etter hvert når man integreres er det flere som også får høy utdanning. Om det koster staten mye penger å få integrert en innvandrer burde du ønske flest mulige asylmottak i nærheten av din nærbutikk slik at omsetningen går opp, slik at ungdommene i byda/bydelen kan få jobb på butikkene. Den kostnaden kommer ut i andre enden som inntekter for andre. Spørsmålet om hvor mye innvandring koster er interessant i et makroøkonomisk perspektiv men det bringer med seg ringvirkninger og verdier som er vanskelig å måle.

Måler man slike tall så koster vi i den andre boksen mer: http://www.utrop.no/Plenum/29493 – Dette er selvsagt «umulig» å måle, umulig å gi en fasit på – det blir litt for dumt å bruke det i politikk – men husk at en kostnad for noen er en inntekt for andre – penger forsvinner ikke – de blir byttet. Om jeg gir deg 1000 kroner så er det dyrt for meg, men bra for deg – tusenlappen er ikke borte. Den har fått en verdi – blir den ikke brukt har den ingen verdi. Samfunnsøkonomi handler først og fremst om å ha høy fart i byttingen av penger. Innvandring bidrar til det. Så får vi heller finne måter å sikre at velferdsmodellen tåler at oljeinntektene minker og en dag kan bli borte. Er man litt «mot» innvandring så er kostnaden et ensidig og enkelt fokus som kan utnyttes, spør om inntekten neste gang du hører det argumentet.

Terror: Så hva med elefanten i rommet?

Sjansen for å dø i en terroraksjon er 1 til 20 million. Det er like trolig at du vinner 3,5 ganger førstepremien i lotto. Terror er bra for media – det selger og det engasjerer, men det skjer ikke ofte, og sjansen for å bli rammet er mikroskopiskl. Det er viktig å ha gode tiltak, en sterk etterretning og ivareta sikkerheten til alle. Men det har bodd godt over en million innvandrere i Norge siden 1993, og antall angrep er betydelig lavere enn trygdesvindelen. Finner ingen kilder på at det har skjedd i Norge heller – her må jeg gjerne korrigeres. At det kan skje, ja selvsagt kan det skje. Flyet man flyr i kan falle ned, bilen man kjører kan krasje, jeg kan få hjerteinfarkt i løpet av kvelden. Mye kan skje, men ikke la deg bli styrt av frykten, ikke la denne frykten få gå ut over 140.000 muslimer i Norge. Innvandrere er ikke mer kriminelle eller verre enn oss andre – på enkelte områder er de bedre, de har litt større arbeidsledighet ellers kan man ikke si noe annet enn at et menneske er et menneske – bli kjent med noen.

Mitt hovedbudskap

Det er snart valg, enkelte partier spiller på din frykt for en gruppe mennesker som ikke gir oss noen grunn til å ha frykt. Dette handler ikke om hvor asylsøkere skal hjelpes eller hvor mange vi skal ta imot, men om dem som allerede er her, de som du kanskje er litt redd. Det handler om de som spiller på din frykt som vet at en stor andel av oss som kan stemme har den samme frykten. Det er partier som vet at om de nører opp under denne frykten så vinner de representanter, makt og innflytelse – prisen er at mennesker settes i bås, det er «vi» og «dem» – når vi egentlig bare er «oss».
Om du har lest hele denne, sett litt på linkene og sett de samme tallene som meg, så skal du ikke ha noen grunn til å være redd.

Legg merke til dette: Jeg legger med linker, jeg refererer til tallene og jeg viser at det ikke er noe å være redd for. Hvorfor har ikke kriminaliteten tredoblet seg om antall innvandrere har gjort det samme? Hvorfor går i stedet kriminaliteten ned, nå som det er så mange? Jo fordi at politi og påtalemyndigheter har gode holdningskampanjer og gjør en god jobb. Ungdommen er mindre aggressive enn før, fordi skolen gjør en bra jobb med barna våre. Det er instanser som får kjeft for at de ikke gjør stort, men det er de vi kan takke for at det ikke er økning i vold og anmeldelser. Disse holdningskampanjene virker på mennesker uavhengig av opprinnelig fødested.

Politikere som spiller på fremmedfrykt lyver til oss, de utnytter din frykt. De anerkjenner ikke at politi, påtalemyndigheter og skole har gjort en god jobb. På tross av at vi er 900.000 flere mennesker i dag enn i 1993 så er opplevd vold gått ned i antall og %, antall anmeldelser har «kun» økt med 10.000 med 900.000 flere mennesker – Det er klapp på skuldra og god jobb for mange mennesker som gjør en god innsats nettopp for at vi skal være trygge – takken er at politikere visker vekk all den gode innsatsen og spiller på din frykt for din stemme for at DE selv skal kunne få litt mer makt.

Om du tar bort denne frykten? Om du gjennomskuer retorikken? Vil du revurdere hvem du skal stemme på?

Jeg er sosialliberal og har derfor ikke andre alternativ enn å håpe at velgere ikke stemmer av frykt! Frykt føler sjelden noe godt med seg, og jeg håper at noe er viktigere enn frykt. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *