Uberettiget fremmedfrykt!

Jeg undres hva som får en offentlig tjenestemann til å skrive et innlegg [link] som ikke har annen funksjon enn å skremme opp befolkningen og legge grobunn for en stadig voksende polarisering mellom oss og dem? Han forteller om sin egen virkelighet med stadig flere utlendinger i fengselet. Det er som om jeg som har […]