Du vil ikke tro hvorfor de enkle argumentene vinner!

communication-1082657_640

«Den enkleste forklaringen er ofte den beste»

Jeg elsker statistikk, jeg elsker å lese rapporter fra forskere. Jeg liker å fordype meg i et tema for å finne argumenter for og mot en sak. Jeg liker å ha meninger om hvorfor noe er bra, og på samme tid ha en formening om hvorfor noe er dårlig. Som biodiesel som mange mener kan redde miljøet, mens noen mener at det vil kreve for mye dyrket mark og energi for å produsere. Den klassiske vinninga opp i spinninga.

Når noen «kaster ut» er argument i en diskusjon, så søker jeg kunnskap – det er ikke alltid like lett å svare på stående fot. Jeg vil gjerne vite mer om temaet. Jeg vil vurdere fakta, forskning, statistikk og trender over tid. Da er det vanskelig og tidkrevende å svare på gode måter.

Det beste eksemplet er: «Innvandrere er årsaken til økt kriminalitet» – Mange lesere nikker på hodet og vet jo at det er sant. Siden det står i media. Til og med fengselsansatte sier det i media. Da må det jo være sant. Det passer inn i ditt bilde. Når jeg leser dette begynner jeg å se på statistikk. Jeg sjekker det meste jeg finner og konkluderer med at statistikken viser jo at kriminaliteten har sunket jevnt og trutt de siste 20 åra. Mens vi har blitt stadig flere mennesker på samme tid. Kanskje nordmenn har sluttet helt med kriminalitet? Kanskje andelen er svært ujevnt fordelt at det er få innvandrere som forpurrer hele paradis? Da sjekker jeg hvor mange innvandrere vi var for 20 år siden og sammenligner det også. Da viser det seg at på 20 år så har antall innvandrere over tredoblet seg. Samtidig har kriminaliteten gått ned. Da tenker jeg at fordelingen må vise at i prosent er det nok mer kriminalitet hos innvandrere enn ellers i befolkningen. Så jeg sjekker videre i det tynne grunnlaget som finnes. Og joda, det kan jo være at forskjellen utgjør omtrent 0,02 % – 20 stk ekstra på 100 000 mennesker. Jeg sjekker videre og ser at også flere tar høyere utdanning enn «etnisk norske» – kanskje kompenserer de der?

Heng med, jeg vet jeg har en innfløkt runde før mitt poeng, men du vil ikke tro hvor nær jeg er ved å komme til poenget!

Når jeg kommer med mitt motsvar så tror du meg ikke. «Statistikk er å ha det gjennomsnittlig ganske bra når du har ett bein i isvann og ett bein i en grill» – Jeg har brukt tid på å sette meg inn i saken og så har jeg likevel fått feil konklusjon. Det skjer svært ofte, jeg må være en idiot.

Jeg innser jo at jeg ikke vinner diskusjoner når jeg ikke evner å bruke enkle argumenter. Men hvorfor er det de enkle argumentene som vinner frem i hverdagen? Og hvorfor er ikke mine argumenter like enkle?

Det er lett å si at man vil ha billigere drivstoff. Det er vanskeligere å forklare at når bensinen kostet 7 kroner literen så brukte i vertfall min bil nesten 2 liter 98 oktan på mila – riktignok var min bil den gangen året eldre enn sjåføren. Siden 1991 har snittlønna nesten doblet seg. Prisen på drivstoff har doblet seg og bilen min i dag bruker mindre enn 0,5 liter diesel pr mil. 7 kroner i 1991 = 11,76 i 2016 kroner. En pris som jeg kan få til på en søndag med NAF-rabatten min. Så jeg kommer altså 4 ganger så langt for samme prisen i dag. Det er jo nettopp billigere drivstoff det. Og for et kjedelig motargument, 97 av 100 vil jo sovne før man rekker å motargumentere. Og hvem vil vel være en bedreviter? Selv ikke bedrevitere vil være bedrevitere.

Trump vant med å si at han vil gjøre Amerika «great again» – hva det innebærer er ikke så lett å si, men lett å være enig i. Ja selvsagt vil man at landet man bor i skal ha en ny storhetstid. Men hva er en storhetstid, og hvem definerer hva som er stort? Er ikke det litt vesentlig i debatten? Det er vanskelig å argumentere for at Norge skal bli bra igjen, når vi knapt har hatt det bedre noen gang. Den påstanden: «La oss gjøre Norge bra igjen» – vil nok appellere til mange som savner gode gamle dager hvor media ikke var så kaotisk opptatt av alt det negative som tilsynelatende skjer.

Men hvorfor vinner de enkle argumentene? Hvorfor har falske nyheter klart å bli spredd mer på nett enn ekte nyheter? Til og med tullesider reagerer folk seriøst på og blir fra seg av frustrasjon.

Vi liker å ta avgjørelser med hjertet. Motivasjonsstudier viser at følelser er den beste måten å engasjere på. Vi velger kjæreste etter følelser, svært sjelden etter fornuft. Vi kjøper hus fordi de føles rett. Noen velger den blå bilen fordi den er finere. Jeg føler at det du sier er riktig, så jeg velger å tro på deg. Dette er ikke noe nytt. Man kjøper ikke den jakken som gir best varme pr krone investert, eller sko på forventet antall skritt pr år.

Den litt mer vanskelige forklaringen inkluderer ethos, logos og phatos, men la oss anta at for enkelhetens skyld heller si at følelser om det som sies og tillit til den som sier det er det viktigste så hopper jeg over den vanskelige logiske forklaringen. «Jeg liker det/deg», «Jeg liker det/deg ikke» – det er ofte nok for å ha en mening.

Noen tall fra Statistisk Sentralbyrå

I dag skal vi se på tre små bilder, og fortelle kort hva de betyr.

Det første bildet under viser hvor mange prosent av befolkningen som har selv sagt at de er utsatt for vold eller trusler. Dette er fra SSB sin leverkårsundersøkelse.  Vi skal fokusere på 1997 og 2015 – Det kan også være greit å lese denne fra VG [link her] – Den er litt gammel, men viser det samme som statistikken. Ca 5,5 % sa at de selv er utsatt for vold i 1997. Tallet for 2015 er ca 3,5 %. Vi gjør det enkelt og stopper her. Scroll lenger ned for neste bilde.

binary-259310-85712

Det andre bildet vi skal se på er innvandrere og deres barn i antall fra 1970 til 2016. Vi fokusere på 1997 og 2015 her også. Det var ca 230.000 innvandrere i 1997, vi er ca 848.000 nå. Søker man på «Økt kriminalitet med økt innvandring» så får man 96.000 treff i google. Enkelte politiske partier skriver også trygghet i samfunnet og tar med innvandring i samme åndedrag. Det er mange som går rundt med en helt ubegrunnet fremmedfrykt. Ja det har kommet mange flere innvandrere, men har flere blitt utsatt for vold? Se opp igjen på bildet over. Dette er enkelt. Det har vært en nedgang. – Ja men vi blir flere folk sier de, så antallet går opp… Da skal vi se på mattematikken, og i dag skal vi bruke enkel prosentregning. Se lenger ned på neste bilde.

innvandring

Det vi ser i tabellen under er de samme tallene som vi ser i de to andre bildene. Som vi ser så har ca 60.000 færre rapportert om opplevd vold i 2015 kontra 1997. Se, flere innvandrere, mindre kriminalitet. Dette er ikke en «mening» – men ren fakta. Så når andre forsøker å si noe annet, så vet du nå at de tar feil.

tabell

 

Dette var jo slettes ikke vanskelig. Videre er det kanskje på tide å berømme politi og myndigheter for godt arbeid? Aldri før har det være så få anmeldelser, så lite vold og likevel en stor oppgang i antall bøter og fengslinger. Når noen klarer oppgang i nedgangstider så betyr jo det at de gjør en knakende god jobb. Hadde politiet og påtalemyndighetene være et AS, burde du ha kjøpt aksjer der i 1997.

 

Uberettiget fremmedfrykt!

self-portrait-1265148_1280Jeg undres hva som får en offentlig tjenestemann til å skrive et innlegg [link] som ikke har annen funksjon enn å skremme opp befolkningen og legge grobunn for en stadig voksende polarisering mellom oss og dem? Han forteller om sin egen virkelighet med stadig flere utlendinger i fengselet. Det er som om jeg som har jobbet med kundeservice i en evighet skulle begynne å klage på at nordmenn ikke kan data i det hele tatt. Deretter skulle jeg blitt bekymret over det lave kunnskapsnivået innen IT i Norge. Heldigvis er det sjelden at verden er akkurat slik vi opplever den. I sitt innlegg skriver han at vi har en berettiget grunn til å være redd for innvandrere: «Folks fremmedfrykt i forhold til denne gruppen er høyst rasjonell og berettiget, og jeg vil forsøke å vise dette med lokale og nasjonale eksempler.» – Videre viser han til noen få lokale og nasjonale eksempler.

Han tar feil og her er hvorfor

Fra SSB:[Link her]

Andelen voldsofre er det laveste som er målt.
I levekårsundersøkelsen 2015 oppgav 3,5 prosent av befolkningen i alderen 16 år og eldre at de i løpet av det siste året var utsatt for ett eller flere tilfeller av vold eller trusler om vold. Dette er en mindre andel enn i 2012, da den var 4,3 prosent, og nivået er betydelig redusert etter undersøkelsene i perioden 1987-2007, da den tilsvarende andelen varierte mellom 5,0 og 5,5 prosent.

Hva betyr dette? Denne undersøkelsen sjekker folks oppfatning, kort fortalt sier den at vi føler oss tryggere enn på lenge, og har færre opplevelser av vold eller trusler om vold.

En til fra SSB: [Link her]

I 2014 ble det anmeldt 372 000 lovbrudd, 4,2 prosent færre enn året før. Det var en nedgang i forbrytelser på 6,1 prosent, og det er færre tyverier som har størst betydning for siste års nedgang i den anmeldte kriminaliteten.

Hva betyr dette da? Og hva med mørketallene? Det er jo massive…  Mørketall er jo ofte en større del av bildet. Men i sammenheng med levekårsundersøkelsen viser det jo at ikke bare oppplever vi en nedgang i kriminalitet, men vi anmelder færre også. Det er en rimelig stor sjanse for at også mørketallene synker. Det motsatte er egentlig litt ulogisk. «Det nytter jo ikke å anmelde…» hører jeg ofte. Jo det gjør det sier jeg. For antall fengslinger går opp! Også tall fra SSB som du kan sjekke her. Så kriminaliteten går ned, mens fengslingen går opp? I tillegg går antall bøter ganske kraftig opp – Så færre anmeldelser, folk sier selv at de opplever mindre kriminalitet og antall bøter går opp, og antall i fengsler går opp – Da må det jo være mer lønnsomt å anmelde også? i år 2000 var det nesten 200.000 henleggelser. I 2014 var tallet nede i 120.000 – Det er vel et tegn på at politiet gjør en god jobb? Vel i det minste en bedre jobb? Det er også vært en gradvis økning i antall årsverk i politiet de siste årene.

Så til det du ikke vet

Det er ca 4500 fengslesplasser i norge. Thomas Utne Pettersen skriver følgende: «I mars 2016 var 50 prosent av alle innsatte på Ullersmo utlendinger. En slik betydelig økning ville på de fleste andre samfunnsområder medført krav om gransking og tiltak.» – Dette er ett fengsel, så om det er likt over hele landet, eller naturlig at det er overvekt der det bor flest utlendinger? Vel for moro bruker vi 50 % – Da er 2250 som er i fengsel utlendinger. Det bor ca 850.000 utlendinger i Norge. Det vil si at 0,26 % er i fengsel. Altså må du snuble over ca 400 innvandrere for å finne en innsatt. Jeg synes ikke det er tall som skremmer i det hele tatt. Det mer riktige tallet er  30 % om vi ser over hele landet og leser litt fra SSB igjen:

«Syv av ti innsatte er norske statsborgere

Av alle innsatte per 1. januar 2014 med kjent statsborgerskap var over 68 prosent norske statsborgere. Videre hadde 19 prosent statsborgerskap fra et annet europeisk land enn Norge, og de med statsborgerskap fra land i Afrika utgjorde 7 prosent.

Av de i alt 1 276 utenlandske statsborgerne som var fengslet i begynnelsen av året, hadde 60 prosent et statsborgerskap fra et europeisk land. Av disse 771 personene hadde drøyt halvparten statsborgerskap fra enten Polen (167), Litauen (126), eller Romania (116).»

Så hva betyr dette nå da? Det var altså 1276 av ca 4000 vil det da si for oss som kan %-regning. 2724 nordmenn der altså. 95 % menn. Pass dere litt for menn, de er farlige. 60 % av 1276 var statsborgere fra andre land. Altså turister og kriminelle som er her for å være kriminelle. Da står vi igjen med 510 utlendinger. Noe som da blir: 0,06 % av befolkningen. Hvor mange nordmenn er det i prosent da? 0,065 % Det er jo helt uhørt at det ligger omtrent på samme linje…

Det er altså i % av befolkningen, så hadde nordmenn vært like lite representert som innvandrere ville vi hatt 234 færre i fengsel.

Så han kan rope så mye han vil om fulle fengsel og kriminelle invandrere. De er ikke flere av oss, det bare høres slik ut i hylekoret. Så ikke vær redd for over 800.000 mennesker, når de egentlig er akkurat som deg og meg.

Til og med ozonlaget er tettere enn på lenge…

Visste du at man kan være kritisk til innvandring uten å være rasist? Jeg har selv vært skeptisk til innvandringen til vårt flotte land. F.eks har jeg vært kritisk til at det ikke er enklere for asylsøkere å sysselsettes. Jeg har også vært kritisk til at mottakene ikke er i god nok stand. Jeg har også vært kritisk til at integreringen av og til ikke ser ut til å fungere. Jeg tuller litt med deg nå. Det er også selvsagt lov å mene at vi tar imot for mange. Det er også lov å mene at det er kun kristendom som skal være tillatt religion i Norge. Det er også lov å mene at «like barn leker best» – Ja det er lov å si at du vil ha en kjæreste med samme hudfarge eller at barna dine skal ha blå øyne. Det er innenfor dine personlige preferanser og meninger. Les videre