Noen tall fra Statistisk Sentralbyrå

I dag skal vi se på tre små bilder, og fortelle kort hva de betyr.

Det første bildet under viser hvor mange prosent av befolkningen som har selv sagt at de er utsatt for vold eller trusler. Dette er fra SSB sin leverkårsundersøkelse.  Vi skal fokusere på 1997 og 2015 – Det kan også være greit å lese denne fra VG [link her] – Den er litt gammel, men viser det samme som statistikken. Ca 5,5 % sa at de selv er utsatt for vold i 1997. Tallet for 2015 er ca 3,5 %. Vi gjør det enkelt og stopper her. Scroll lenger ned for neste bilde.

binary-259310-85712

Det andre bildet vi skal se på er innvandrere og deres barn i antall fra 1970 til 2016. Vi fokusere på 1997 og 2015 her også. Det var ca 230.000 innvandrere i 1997, vi er ca 848.000 nå. Søker man på «Økt kriminalitet med økt innvandring» så får man 96.000 treff i google. Enkelte politiske partier skriver også trygghet i samfunnet og tar med innvandring i samme åndedrag. Det er mange som går rundt med en helt ubegrunnet fremmedfrykt. Ja det har kommet mange flere innvandrere, men har flere blitt utsatt for vold? Se opp igjen på bildet over. Dette er enkelt. Det har vært en nedgang. – Ja men vi blir flere folk sier de, så antallet går opp… Da skal vi se på mattematikken, og i dag skal vi bruke enkel prosentregning. Se lenger ned på neste bilde.

innvandring

Det vi ser i tabellen under er de samme tallene som vi ser i de to andre bildene. Som vi ser så har ca 60.000 færre rapportert om opplevd vold i 2015 kontra 1997. Se, flere innvandrere, mindre kriminalitet. Dette er ikke en «mening» – men ren fakta. Så når andre forsøker å si noe annet, så vet du nå at de tar feil.

tabell

 

Dette var jo slettes ikke vanskelig. Videre er det kanskje på tide å berømme politi og myndigheter for godt arbeid? Aldri før har det være så få anmeldelser, så lite vold og likevel en stor oppgang i antall bøter og fengslinger. Når noen klarer oppgang i nedgangstider så betyr jo det at de gjør en knakende god jobb. Hadde politiet og påtalemyndighetene være et AS, burde du ha kjøpt aksjer der i 1997.

 

Uberettiget fremmedfrykt!

self-portrait-1265148_1280Jeg undres hva som får en offentlig tjenestemann til å skrive et innlegg [link] som ikke har annen funksjon enn å skremme opp befolkningen og legge grobunn for en stadig voksende polarisering mellom oss og dem? Han forteller om sin egen virkelighet med stadig flere utlendinger i fengselet. Det er som om jeg som har jobbet med kundeservice i en evighet skulle begynne å klage på at nordmenn ikke kan data i det hele tatt. Deretter skulle jeg blitt bekymret over det lave kunnskapsnivået innen IT i Norge. Heldigvis er det sjelden at verden er akkurat slik vi opplever den. I sitt innlegg skriver han at vi har en berettiget grunn til å være redd for innvandrere: «Folks fremmedfrykt i forhold til denne gruppen er høyst rasjonell og berettiget, og jeg vil forsøke å vise dette med lokale og nasjonale eksempler.» – Videre viser han til noen få lokale og nasjonale eksempler.

Han tar feil og her er hvorfor

Fra SSB:[Link her]

Andelen voldsofre er det laveste som er målt.
I levekårsundersøkelsen 2015 oppgav 3,5 prosent av befolkningen i alderen 16 år og eldre at de i løpet av det siste året var utsatt for ett eller flere tilfeller av vold eller trusler om vold. Dette er en mindre andel enn i 2012, da den var 4,3 prosent, og nivået er betydelig redusert etter undersøkelsene i perioden 1987-2007, da den tilsvarende andelen varierte mellom 5,0 og 5,5 prosent.

Hva betyr dette? Denne undersøkelsen sjekker folks oppfatning, kort fortalt sier den at vi føler oss tryggere enn på lenge, og har færre opplevelser av vold eller trusler om vold.

En til fra SSB: [Link her]

I 2014 ble det anmeldt 372 000 lovbrudd, 4,2 prosent færre enn året før. Det var en nedgang i forbrytelser på 6,1 prosent, og det er færre tyverier som har størst betydning for siste års nedgang i den anmeldte kriminaliteten.

Hva betyr dette da? Og hva med mørketallene? Det er jo massive…  Mørketall er jo ofte en større del av bildet. Men i sammenheng med levekårsundersøkelsen viser det jo at ikke bare oppplever vi en nedgang i kriminalitet, men vi anmelder færre også. Det er en rimelig stor sjanse for at også mørketallene synker. Det motsatte er egentlig litt ulogisk. «Det nytter jo ikke å anmelde…» hører jeg ofte. Jo det gjør det sier jeg. For antall fengslinger går opp! Også tall fra SSB som du kan sjekke her. Så kriminaliteten går ned, mens fengslingen går opp? I tillegg går antall bøter ganske kraftig opp – Så færre anmeldelser, folk sier selv at de opplever mindre kriminalitet og antall bøter går opp, og antall i fengsler går opp – Da må det jo være mer lønnsomt å anmelde også? i år 2000 var det nesten 200.000 henleggelser. I 2014 var tallet nede i 120.000 – Det er vel et tegn på at politiet gjør en god jobb? Vel i det minste en bedre jobb? Det er også vært en gradvis økning i antall årsverk i politiet de siste årene.

Så til det du ikke vet

Det er ca 4500 fengslesplasser i norge. Thomas Utne Pettersen skriver følgende: «I mars 2016 var 50 prosent av alle innsatte på Ullersmo utlendinger. En slik betydelig økning ville på de fleste andre samfunnsområder medført krav om gransking og tiltak.» – Dette er ett fengsel, så om det er likt over hele landet, eller naturlig at det er overvekt der det bor flest utlendinger? Vel for moro bruker vi 50 % – Da er 2250 som er i fengsel utlendinger. Det bor ca 850.000 utlendinger i Norge. Det vil si at 0,26 % er i fengsel. Altså må du snuble over ca 400 innvandrere for å finne en innsatt. Jeg synes ikke det er tall som skremmer i det hele tatt. Det mer riktige tallet er  30 % om vi ser over hele landet og leser litt fra SSB igjen:

«Syv av ti innsatte er norske statsborgere

Av alle innsatte per 1. januar 2014 med kjent statsborgerskap var over 68 prosent norske statsborgere. Videre hadde 19 prosent statsborgerskap fra et annet europeisk land enn Norge, og de med statsborgerskap fra land i Afrika utgjorde 7 prosent.

Av de i alt 1 276 utenlandske statsborgerne som var fengslet i begynnelsen av året, hadde 60 prosent et statsborgerskap fra et europeisk land. Av disse 771 personene hadde drøyt halvparten statsborgerskap fra enten Polen (167), Litauen (126), eller Romania (116).»

Så hva betyr dette nå da? Det var altså 1276 av ca 4000 vil det da si for oss som kan %-regning. 2724 nordmenn der altså. 95 % menn. Pass dere litt for menn, de er farlige. 60 % av 1276 var statsborgere fra andre land. Altså turister og kriminelle som er her for å være kriminelle. Da står vi igjen med 510 utlendinger. Noe som da blir: 0,06 % av befolkningen. Hvor mange nordmenn er det i prosent da? 0,065 % Det er jo helt uhørt at det ligger omtrent på samme linje…

Det er altså i % av befolkningen, så hadde nordmenn vært like lite representert som innvandrere ville vi hatt 234 færre i fengsel.

Så han kan rope så mye han vil om fulle fengsel og kriminelle invandrere. De er ikke flere av oss, det bare høres slik ut i hylekoret. Så ikke vær redd for over 800.000 mennesker, når de egentlig er akkurat som deg og meg.

Til og med ozonlaget er tettere enn på lenge…

Visste du at man kan være kritisk til innvandring uten å være rasist? Jeg har selv vært skeptisk til innvandringen til vårt flotte land. F.eks har jeg vært kritisk til at det ikke er enklere for asylsøkere å sysselsettes. Jeg har også vært kritisk til at mottakene ikke er i god nok stand. Jeg har også vært kritisk til at integreringen av og til ikke ser ut til å fungere. Jeg tuller litt med deg nå. Det er også selvsagt lov å mene at vi tar imot for mange. Det er også lov å mene at det er kun kristendom som skal være tillatt religion i Norge. Det er også lov å mene at «like barn leker best» – Ja det er lov å si at du vil ha en kjæreste med samme hudfarge eller at barna dine skal ha blå øyne. Det er innenfor dine personlige preferanser og meninger. Les videre